Ga naar de inhoud

AdoptIDee is het bruisende platform waar onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. Hier slaan scholieren uit groep 6, 7 en 8 en innovatieve bedrijven de handen ineen om samen te denken over ‘echte’ innovatie-uitdagingen. Door deze unieke samenwerking krijgen leerlingen een vroege kennismaking met IT, innovatie en gerelateerde werkgebieden, terwijl ondernemers creatieve oplossingen ontvangen voor hun complexe vraagstukken. Het is een win-win situatie vol leren, inspireren en innoveren!

Adoptidee
Adoptidee
Voor scholieren

Een vroege kennismaking met innovatie

Onze maatschappij is continu aan het veranderen. Om goed mee te kunnen zijn ondernemende vaardigheden nodig. Die kunnen het beste al op jonge leeftijd ontwikkeld worden. Met AdoptIDee willen we onze leerlingen deze vaardigheden bijbrengen en hen helpen om een probleem op te pakken en deze op te lossen. De kinderen gaan binnen AdoptIDee op basis van 'design-thinking' aan de slag. Door middel van digitaal lesmateriaal willen we ze leren hoe te brainstormen, hoe ideeen te filteren, hoe een superidee uit te werken én hoe een goede pitch te geven van de oplossing die ze hebben bedacht. Experts uit het veld leren de kinderen deze vaardigheden zodat zij de ondernemer van een zo goed mogelijke oplossing kunnen voorzien.

Adoptidee
Voor ondernemers

Hét middel tegen terminale serieusheid

Wist je dat creativiteit in grote mate wordt bepaald door het aantal keren dat je lacht én het aantal vragen die je stelt op een dag? En wist je dat kinderen dat veel meer doen dan volwassenen en dat we op onze 44e niet meer zoveel lachen en weinig vragen stellen en daarmee in de staat van terminale serieusheid zijn gekomen? Met AdoptIDee wordt de bewezen hogere creativiteit van kinderen gebruikt om probleemstellingen van lokale ondernemers op te lossen. Waarom? Omdat ze niet in problemen denken, niet geremd worden door eerdere ervaringen, heel nieuwsgierig zijn en lol willen maken. Ben je ondernemer en heb je een probleem die een goede oplossing vraagt, vul dan het contactformulier in!

Onze missie

Stap 1

Verbinden

We brengen jonge denkers en ervaren ondernemers samen om een brug te slaan tussen onderwijs en industrie.

Stap 2

Inspireren

Door echte bedrijfsuitdagingen voor te leggen aan scholieren, ontsteken we een vonk van creativiteit en innovatie.

Stap 3

Innoveren

Samen werken we aan oplossingen die niet alleen bedrijven vooruit helpen, maar ook een zaadje planten voor de toekomstige innovatieleiders.

De energie en creativiteit van de scholieren was inspirerend. Dit is een fantastisch initiatief!

Sam Bodegraven

Ondernemer

Hoe het werkt

Stap 1

Uitdaging voorleggen

Bedrijven leggen een innovatie-uitdaging voor aan scholieren.

Stap 2

Brainstormen en conceptualiseren

Scholieren werken in kleine groepen om oplossingen te bedenken en deze uit te werken in een concept.

Stap 3

Presentatie en feedback:

De bedachte oplossingen worden gepresenteerd aan de deelnemende bedrijven, die op hun beurt waardevolle feedback geven.

Doe mee!

Ben je een school of bedrijf en wil je deel uitmaken van dit innovatieve avontuur? Neem contact met ons op en draag bij aan een innovatieve toekomst voor zowel scholieren als bedrijven!

Neem contact op!