Ga naar de inhoud
Adoptidee

Hoe het werkt

Binnen onze aanpak staat de bewezen hogere creativiteit van kinderen centraal. Deze creativiteit wordt gebruikt om uitdagingen van ondernemers op te lossen. Met AdoptIDee willen we tevens dat kinderen al in een vroeg stadium in aanraking komen met ondernemerschap en willen we bijdragen aan de sociale samenhang in een wijk, dorp of stad. Dit doen we door ons stappenplan die zich al jaren bewezen heeft.

Stappen

Stap 1

Opening editie

De opening is het formele startschot van de editie. Bij de opening wordt op een informele wijze het eerste contact gelegd tussen de leerkracht en de ondernemer die gedurende AdoptIDee met elkaar zullen samenwerken. De opening is ook specifiek voor deze doelgroep bedoeld.

Stap 2

Formuleren probleemstelling

Doel van deze stap is dat de ondernemer en de leerkracht afspreken op locatie van de ondernemer voor een nadere kennismaking. Het is belangrijk dat de leerkracht een gevoel krijgt bij wat het bedrijf daadwerkelijk doet. Een rondleiding en uitleg van bedrijfsactiviteiten door de ondernemer draagt hier aan bij. Samen formuleren ondernemer en leerkracht een probleemstelling die geschikt is voor de kinderen met leeftijd 10 t/m 12.

Stap 3

Bedrijfsbezoek en ontvang probleemstelling

“It’s all about context”. Tijdens deze stap maken de kinderen kennis met de door hun geadopteerde ondernemer. Ook krijgen ze de probleemstelling te horen waarmee ze creatief aan de slag moeten en dus de ondernemer kunnen helpen. Dit gebeurt bij de ondernemer op locatie, zodat de kinderen het bedrijf van binnenuit zien. Door middel van een rondleiding in combinatie met uitleg door de ondernemer over de bedrijfsactiviteiten (wat, hoe, waarom en voor wie) en processen (wie doet wat, hoe en waarom) krijgen kinderen de juiste context mee waarbinnen de probleemstelling speelt. Dit geeft veel richting voor het oplossen van de probleemstelling.

Stap 4

Kinderen aan de slag in de klas

Gedurende 4 dagdelen gaan de kinderen, in groepjes van 4 tot 5, aan de slag met het uitwerken van een probleemstelling. Dit baseren we op de design-thinking methode, waarbij de kinderen de volgende stappen doorlopen: - brainstorm; - Ideen filteren tot superidee; - Superidee uitwerken; - Superidee verwoorden in een digitale pitch Voor al deze stappen is digitaal lesmateriaal beschikbaar, waarbij de kinderen een methode wordt aangereikt zodat zij en leerkracht goed op weg worden geholpen!

Stap 5

Ondernemer in klas

In deze stap komt de ondernemer in de klas in om naar de pitches van de groepjes te luisteren. De ondernemer kan de groepjes voorzien van feedback en tips en tops. Als afsluiting ontvangen de kinderen een 'certificaat van trots' die wordt uitgereikt door de ondernemer zelf. Alle inspanningen verdienen natuurlijk een grote mate van waardering.

Stap 6

AdoptIDee einddag

Gedurende het project wordt opgebouwd naar de climax en dat is de einddag. Deze einddag kent een vorm van een dynamische marktplaats. Tijdens deze dag presenteren de kinderen hun oplossing aan het brede publiek, wat bestaat uit familie van de kinderen, vrienden en andere geïnteresseerden. De einddag start bruisend en kent daarna een vorm van een marktplaats. Iedere ondernemer heeft een stand waar de uitdagingen en alle bedachte oplossingen worden gepresenteerd aan het brede publiek. De einddag is publiek omdat we met AdoptIDee een verbindende factor willen zijn tussen inwoners, onderwijs en ondernemers in de regio!

Voordelen van AdoptIDee:

  • Kinderen gaan actief bezig met hun 21st century skills!
  • Het werken in groepjes zorgt voor leuke team-dynamiek;
  • De kinderen zorgen ervoor dat de ondernemers weer leren met open blik een probleem aan te vliegen.
Adoptidee
Met hun oprechte enthousiasme en inzet inspireren de kinderen mij iedere keer weer! Ik heb besloten dat juist die instelling essentieel is voor kwaliteit van ondernemen en zelfs leven!
Jeroen Bos - Adoptidee

Jeroen Bos

Eigenaar Bossers & Cnossen