Ga naar de inhoud

De afsluitende dag op donderdag 4 juli in Laren met groep 8 van de Branink Openbare Daltonschool en het bedrijf Haneveld uit Laren was een groot succes. De samenwerking tussen het onderwijs en het lokale bedrijfsleven verliep vlekkeloos en overtrof alle verwachtingen.

Directrice Nicole Pot van De Branink wilde graag de einddag organiseren in het Kulturhus in Laren, een prachtige locatie die vaak voor evenementen wordt gebruikt. Het was dan ook een perfecte plek om ons afsluitende evenement te vieren.

Na een spontane dans op het AdoptIDee-liedje sprak Wouter van Dijk, initiatiefnemer en voorzitter van Stichting AdoptIDee, zijn trots uit om in Laren te zijn en een toespraak te mogen houden. Hij benadrukte de creativiteit van kinderen, die wordt gemeten aan de hand van hoe vaak ze lachen en vragen stellen. Dit leidt tot geweldige oplossingen voor het regionale bedrijfsleven.

Daarna kregen de kinderen een rondleiding door de Nederlands Hervormde Kerk, waar manager Bennie Peppelman uitlegde dat de kerk niet alleen voor diensten wordt gebruikt, maar ook voor diverse andere activiteiten. Dit gaf de kinderen een kijkje in de vele mogelijkheden die de kerk biedt.

Vervolgens presenteerden de kinderen in groepjes hun oplossingen met veel enthousiasme en creativiteit. Symone Boerstoel, de leerkracht van groep 8, had ervoor gezorgd dat de kinderen hadden gewerkt aan de adviezen van Henk Marsman, directeur van Haneveld, die tijdens een bezoek aan de klas nuttige feedback had gegeven. De kinderen hadden hard gewerkt aan deze aanpassingen in hun reguliere lessen.

Het was geweldig om te zien hoe de kinderen in hun pitches uitlegden waarom ze voor bepaalde oplossingen hadden gekozen. Elke groep presenteerde hun verhaal, waarbij ze ook aandacht hadden besteed aan de commerciële aspecten, wat ondernemer Henk Marsman bijzonder waardeerde.

Het was een zeer geslaagde pilot in Laren, waar iedereen trots op kan zijn. We kijken allemaal uit naar volgend jaar!

Adoptidee
Adoptidee