Ga naar de inhoud

Wat hebben we twee prachtige edities gedraaid in Losser! In 2022 hadden we een pilot met 120 kinderen, en in 2023 deden er al 200 kinderen mee. Beide versies zijn uitstekend verlopen en zowel de kinderen, leerkrachten, ondernemers als de opdrachtgever Gemeente Losser waren erg tevreden. Er waren alleen maar positieve geluiden.

In editie 2023 werd tijdens de aftrap een interessante lezing verzorgd door Tim Post over het onderwerp ‘Onderwijs Van Morgen’. Wethouder Jaimi van Essen wenste iedereen veel succes en plezier in editie 2023. Zelfs werd er op de einddag in Brilmansdennen, het openluchttheater in Losser, uitgebreid aandacht besteed aan ons evenement door De Tubantia. Natuurlijk zijn we als Stichting AdoptIDee hier heel trots op. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Tijdens de evaluatie met Davina Bos van de Gemeente Losser is besloten om alle scholen binnen Losser/Overdinkel te betrekken bij de editie van 2024. We zijn hiermee aan de slag gegaan en binnen korte tijd zijn we gegroeid van 8 naar 11 scholen. Dit betekent dat we ook van 200 naar 300 kinderen gaan en van 10 naar 15 klassen, met dus ook 15 participerende ondernemers.

Op dit moment zijn we bezig met het benaderen van de ondernemers die al hebben deelgenomen in 2022 en 2023 voor editie 2024. Daarnaast zijn we nieuwe potentiële ondernemers aan het benaderen die een klas willen adopteren en een innovatieve opdracht aan de kinderen willen geven.

Editie 2024 zal eind maart of begin april van start gaan met een bijeenkomst op het Gemeentehuis in Losser. De einddag staat al gepland op 12 juni, opnieuw op de locatie Brilmansdennen openluchttheater in Losser. Tijdens de einddag hebben we ook wat nieuws in petto: een DJ uit de regio zal draaien en de kinderen mogen het programma van de gedraaide muziek bepalen. Ook zal de kinderburgemeester van Losser het woord voeren.

De eindbijeenkomst op 12 juni is openbaar en iedereen is van harte uitgenodigd. Het is altijd geweldig om met veel publiek de uitgewerkte opdrachten van de kinderen en de presentaties van de bedrijven in de uitgestalde marktkraampjes te zien.

Stichting AdoptIDee is weer volop bezig met de voorbereidingen en we zijn ervan overtuigd dat het weer een prachtige en leerzame editie zal worden.

Mochten er nog ondernemers zijn die willen deelnemen aan deze samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven, dan horen wij het graag!