Brengt het onderwijs en het bedrijfsleven samen

Brengt het onderwijs en het bedrijfsleven samen

Brengt het onderwijs en het bedrijfsleven samen

AdoptIDee is een initiatief van PNO Consultants en laat scholieren uit groep 6 en 7 van de OBS Joseph Haydnschool en Boerhaaveschool de handen ineen slaan met innovatieve ICT-ondernemingen uit Groningen. Om van elkaar te leren, het onderwijs te dynamiseren én terminale serieusheid onder ondernemers tegen te gaan. Aan de hand van een probleemstelling, geformuleerd door de deelnemende ondernemingen, bedenken scholieren in kleine groepen een oplossing en werken dit uit in een concept. Zo helpen leerlingen ondernemers aan creatieve oplossingen voor hun complexe vraagstukken en dragen ondernemers op hun beurt op speelse wijze bij aan de werknemer van de toekomst. Een win-win situatie!

Na het succes van 2018, brengt AdoptIDee ook dit jaar het onderwijs en het bedrijfsleven samen. Voor de toekomst gaat PNO met OTP, O2G2 en stichting Kubusschool onderzoeken hoe deze ‘lesmethode’ te borgen voor de toekomst.

AdoptIDee 2019 is gestart!

Een groot aantal Groningse ondernemers, sponsoren én enthousiaste Groningse scholieren OBS Joseph Haydnschool en Boerhaaveschool staan in de startblokken om met AdoptIDee 2019 aan de slag te mogen gaan. Dinsdag 26 maart is dé dag dat het officiële startschot wordt gegeven door niemand minder dan Paul de Rook, wethouder Gemeente Groningen. Ook Dries Faems komt langs. Dries was hoogleraar innovatie en organisatie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van Rijksuniversiteit Groningen en is inmiddels verbonden aan de Otto Beisheim School of Management in Koblenz. Hij vertelt de docenten en ondernemers meer over zijn achtergrond en zijn werkveld, maar enthousiasmeert iedereen vooral voor de leuke en leerzame periode die ze tegemoet gaan.

AdoptIDee 2018 — een groot succes

Van 22 mei 2018 tot en met 22 juni 2018 vond de allereerste editie van AdoptIDee plaats. En dat was direct een groot succes! Alle leerlingen, docenten en ondernemers waren ontzettend enthousiast. Een aantal ondernemers zijn zelfs daadwerkelijk aan de slag gegaan om de door de kinderen gepresenteerde ideeën om te zetten in prototypes.

Bekijk de video en proef de fijne sfeer op de dag van alle presentaties en kom meer te weten over de creatieve ideeën van alle enthousiaste leerlingen. 

Waarom AdoptIDee?

Met AdoptIDee brengen we jong en oud, creatievelingen en terminaal serieuzen en innovatieve ondernemers en werknemers van de toekomst samen. Samenwerken en van elkaar leren, daar draait het om. Maar dat niet alleen! AdoptIDee draagt ook bij aan:

Het versterken en ontwikkelen van de innovatiekracht in de regio Noord-Nederland.

Het op speelse wijze in aanraking brengen van jonge scholieren met ondernemerschap.

Het geven van een energieke innovatie-impuls aan Noord-Nederlandse ondernemers.

Het maken van plezier met jong en oud. Een mooie weerspiegeling van Noord-Nederland.

Creativiteit is dé basis voor gezonde en goede innovatie. Een cruciale voorwaarde om als onderneming te blijven ontwikkelen. Maar juist binnen innovatie ondernemingen, en vooral bij de aansturende personen, ontbreekt het aan creativiteit. Dit gebrek aan creativiteit wordt ook wel ‘terminale serieusheid’ genoemd. Een serieuze bedreiging voor een innovatief bedrijfsleven.

AdoptIDee helpt deze terminaal serieuze doelgroep in contact te komen met de meest creatieve personen die onze maatschappij rijk is: jonge scholieren. Zij kennen geen grenzen, zijn eindeloos enthousiast, heel nieuwsgierig en willen niets anders dan spelen en lol maken. Dé perfecte match met het bedrijfsleven om hen te inspireren en bestaande kaders af te breken.

School

Als Kubusschool geeft de OBS Joseph Haydnschool leerlingen de ruimte om middels innovatief onderwijs hun eigen talent te ontdekken en ontwikkelen.

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers vinden hun oorsprong in Groningen en werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.

Sponsoren

Als initiatiefnemers van AdoptIDee stimuleren PNO en Stichting Kubusschool ondernemerschap, het creëren van nieuwe ideeën en innovatief onderwijs.