SCHOLEN PEKELA

OBS Hendrik Wester

Wij zijn een openbare basisschool waar kinderen zo optimaal mogelijk begeleid worden in hun ontwikkeling naar een volwaardig mens in de maatschappij. De school is breed toegankelijk voor alle gezindten, rassen en culturen zonder onderscheid maar wel met eerbiediging van godsdienst of levensbeschouwing. Leerkrachten en leerlingen werken samen en respecteren elkaar in hun verschillen. Onze school behoort tot de groep openbare scholen in de gemeente Pekela.

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.

Sponsoren

Als initiatiefnemer van AdoptIDee stimuleert PNO ondernemerschap, het creëren van nieuwe ideeën en innovatief onderwijs.