SCHOLEN LOSSER

KBS Veldzijde

Basisschool Veldzijde is een fijne school waar iedereen zich welkom voelt en waar aandacht is voor elkaar. Samen willen wij met onze leerlingen en ouders een schoolgemeenschap vormen waarin ieder actief betrokken is en met plezier aan deelneemt. Wij werken vanuit onze missie ‘samen met passie ontwikkelen’ en de uitgangspunten van de Kanjertraining.

Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich gezien en gewaardeerd voelt. Onze leerlingen zijn uniek en energiek. Wij willen van elkaar leren en kennis delen. Ieders kwaliteiten en talenten willen wij versterken en samen verder groeien in het onderwijs.

Wij werken continu aan het op orde hebben van onze basisvakken, taal, lezen en rekenen: de basiskwaliteit. Daarnaast werken wij bij de beeldende vormingsvakken en zaakvakken ook aan kwaliteit. Ons onderwijs gaat uit van verwondering, het stimuleren van een onderzoekende en nieuwsgierige houding en het stellen van kritische vragen. Hiervoor werken wij bij de beeldende vakken en de wereld oriënterende vakken vanuit de procesgerichte didactiek. Het schoolbreed inzetten op thematisch werken is in ontwikkeling.

Onze leerlingen bereiden wij voor op kennis en vaardigheden die zij nodig zullen hebben voor hun toekomst, waarbij er aandacht is voor het (creatieve)denkproces. De leerlingen willen wij mede-eigenaar laten zijn van hun ontwikkelings- en leerproces. ICT is
structureel in de leeromgeving opgenomen om de ontwikkeling van de leerlingen te blijven
optimaliseren en boeiend te houden.

Basisschool Veldzijde wil een bruisende school zijn, waar leerlingen stralen, ouders genieten en waar wij samen trots zijn op onze school.
Laat de wereld zien wie jij bent!

KBS De Wegwijzer

Daltonschool De Wegwijzer is een ondernemende basisschool, waar alle kinderen welkom zijn. Onze belangrijkste doelstelling is dat alle kinderen met veel plezier naar school gaan en zich veilig en geborgen voelen op onze school. Naast het `leren` vinden we het belangrijk dat de kinderen goed worden voorbereid op de toekomst. Onze leerlingen zullen beroepen gaan uitoefenen, die nu nog niet bestaan. Door het aanbieden van vaardigheden als samenwerken, communiceren, creatief denken, ict vaardigheden en kritisch reflecteren bereiden we de leerlingen voor op deze toekomst. Onderzoek heeft uitgewezen dat het daltononderwijs naadloos aansluit bij de hiervoor beschreven vaardigheden. Het is hierbij belangrijk dat we niet alleen binnen de school blijven, maar ook de blik naar buiten richten. Hier horen excursies en bedrijfsbezoeken, adoptIdee, ook bij!

KBS De Verrekijker

De Verrekijker is gevestigd in een mooi nieuw, duurzaam, multifunctioneel schoolgebouw met een hele ruime uitdagende buitenspeelruimte.

We laten kinderen opgroeien in een positief leer-, werk- en leefklimaat. Samen zorgen we voor een veilige, uitnodigende en plezierige omgeving, waar iedereen zich thuis voelt.

We bieden kinderen ‘Goed onderwijs dichtbij’. Ze krijgen bij ons de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Samen met kinderen en hun ouders gaan we op ontdekkingsreis. We bereiden ze voor op de maatschappij van de toekomst.

KBS Pax Cristi

Bij de Pax Christi staat elk kind centraal. Wij doen er met ons schoolteam alles aan om het beste in elk kind naar boven te laten komen. Dat betekent ondersteuning als een kind dat nodig heeft, maar ook uitdaging als het kind meer aan kan dan de basisstof. Hierbij is een goede communicatie tussen de ouders en school erg belangrijk; u kent uw eigen kind het beste. Op deze manier kunnen we elkaar aanvullen en helpen waar dat nodig is.

We vinden het belangrijk dat een kind zich op school gezien en gehoord voelt en dat een kind zich veilig voelt. Door een prettige sfeer op school, komt een kind tot leren, kan een kind groeien in zelfvertrouwen en zelfstandigheid en kan een kind zich verder ontwikkelen.

Op school is het hele jaar door aandacht voor het verbeteren of verhogen van de kwaliteit van ons onderwijs. We gebruiken verschillende lesmethodes, maar durven die ook los te laten als dat nodig is. Op dat moment kijkt de leerkracht hoe het lesdoel bereikt kan worden, door kennis, ervaring of inspiratie opgedaan in trainingen in te zetten. Onze leerkrachten blijven zo zich ook ontwikkelen.

Ons onderwijs is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In iedere groep wordt gewerkt op verschillende instructie- en verwerking niveaus, zodat elke leerling de kans krijgt zich te ontwikkelen. We werken en spelen samen, praten samen en hebben plezier met elkaar, maar kunnen ook elkaar helpen als iemand verdrietig is. Met elkaar werken we aan elkaars toekomst. Zo zijn we samen sterk in onderwijs! En dat is dan ook meteen het schoolmotto van onze school: Samen Sterk in Onderwijs

BASISSCHOOL DE MARTINUS

Onze school, in de wijk Welten, bestaat al ruim 100 jaar. We zijn in de eerste plaats een school waar we het belangrijk vinden dat kinderen en hun ouders er met plezier komen. Waar iedereen zich gezien en gehoord voelt. Bijvoorbeeld door ’s ochtends te beginnen met 10 minuten inlooptijd, waarin kinderen de tijd en ruimte hebben om rustig binnen te komen. Wanneer je je veilig en prettig voelt kom je beter tot (samen)werken en leren.

We laten ons in het onderwijs leiden door de missie “Vol vertrouwen samen bouwen aan talent”. Als team zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat we geven. We zijn een school die blijvend op zoek is naar mogelijkheden om het welzijn en leren van de kinderen te bevorderen. We investeren in onze eigen ontwikkeling, in de relatie met ouders en in de omgeving van de kinderen.

Nieuwsgierig geworden? Neem gerust contact op met de school om een afspraak te maken. Wij laten u graag zien hoe we werken.

Basisschool De Imenhof

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Basisschool Meester Snel

Wij zijn onderdeel van Kindcentrum Meester Snel. In ons Kindcentrum kunt u bij ons terecht voor onderwijs én opvang voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Alles onder één dak.

Basisschool Meester Snel is een kleinschalige basisschool met voor ieder kind wat extra’s. Er heerst een sfeer van nabijheid waar iedereen elkaar kent.

Op onze website geven we u een eerste indruk. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan langs om de sfeer te proeven en kennis te maken.

Marjolein Bax, directeur

Brede School Overdinkel

In het Smokkelaarsdorp Overdinkel ligt de Brede School, waar kinderen van 0-13 jaar samen op avontuur gaan; ze ontdekken de wereld en vullen hun rugzak met kennis en vaardigheden zodat zij hier hun eigen weg in kunnen vinden. Op deze website kunt u informatie vinden over onze opvang en ons onderwijs; wie we zijn en wat we doen. Bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom voor een rondleiding en…
Kom mee op avontuur!

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.

Sponsoren

Als initiatiefnemer van AdoptIDee stimuleert PNO ondernemerschap, het creëren van nieuwe ideeën en innovatief onderwijs.