ONDERNEMERS HEERENVEEN

AdoptIDee is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende enthousiaste en innovatieve ondernemers uit Heerenveen. Wil je ook bijdragen aan dit project? Neem contact op voor meer informatie.

Chipsoft

Chipsoft ontwikkelt innovatieve software die iedere zorgverlener ondersteunt en faciliteert om op het juiste moment de juiste zorg aan de patient te leveren. Om dit te verwezenlijken, onderzoekt Chipsoft voortdurend de mogelijkheden om zorg nóg efficienter te maken, zodat de schaarse tijd en middelen optimaal kunnen worden ingezet ten bate van de patient. Van de kinderen willen we graag vernemen hoe wij een ziekenhuisbezoek van hun kunnen vergemakkelijken of zelfs minder spannend maken.

Scholen

Deelnemende scholen geven hun leerlingen de ruimte om middels innovatief onderwijs hun eigen talent te ontdekken en ontwikkelen.