SPONSOREN GRONINGEN

AdoptIDee is ontstaan uit een samenwerking tussen twee sponsoren: initiatiefnemer PNO consultants en Stichting Kubusschool. Bij de tweede editie van AdoptIDee hebben nog een aantal mooie sponsoren zich aangesloten.

PNO – stimuleert ondernemerschap

Als initiatiefnemer van AdoptIDee vinden we het bij PNO belangrijk om actief mee te doen in het creëren van een optimale innovatie-omgeving. Het stimuleren van ondernemerschap en het creëren van nieuwe ideeën is hierin een speerpunt. Daarnaast wil PNO maatschappelijke meerwaarde creëren. Niet omdat het een doel op zich is, maar omdat we dat willen. Maar bovenal werken bij PNO veel ouders die hun kinderen op jongere leeftijd willen stimuleren om op speelse wijze in contact te komen met ondernemerschap.

Innovatie en subsidies

PNO consultants ondersteunt ondernemers bij hun innovatieactiviteiten. Wij leveren diensten voor het hele innovatieproces: van idee tot marktintroductie. Subsidies voor innovatie is een van onze kerncompetenties. In Nederland zijn wij met ruim 200 specialisten actief in alle innovatiesectoren. Dit doen wij vanuit het besef dat innovatie noodzakelijk is voor elk bedrijf dat vooruit wil komen, maar ook voor het aangaan van grote uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie en klimaat.

Openbaar Onderwijs Groningen

Met 36 scholen onder hun hoede is Openbaar Onderwijs Groningen een van de grootste onderwijsorganisaties in Noord-Nederland. En het bijzondere: ze bestaan uit scholen uit het basis-, voortgezet én speciaal onderwijs. Deze drie vind je zelden binnen één organisatie. Die scholen werken samen en hebben toch allemaal hun eigen karakter en stijl. Dat biedt veel kansen, zoals het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen van de start van de basisschool tot het eind van het voortgezet onderwijs. Dat gebeurt nu op het vlak van cultuur, Engels en digitale geletterdheid.

Via de ervaringen en kennis die de leerlingen van Openbaar Onderwijs Groningen opdoen vinden zij hun weg in de maatschappij. Zij groeien uit tot zelfstandige mensen die voorbereid zijn op hun toekomst. Zij nemen actief deel aan de samenleving en hebben respect voor anderen. In dat proces staat de organisatie open voor vernieuwing en ontwikkeling. Daarom is de samenwerking met Adoptidee een goede vondst. De open houding van het openbaar onderwijs, de wil om midden in de maatschappij te staan, de creativiteit van leerlingen en de behoefte van bedrijven sluiten soms verbazingwekkend goed op elkaar aan.

Ondernemersfonds Groningen

Ondernemersfonds Groningen is een initiatief van het georganiseerde Groninger bedrijfsleven. Het fonds maakt collectieve activiteiten en maatregelen mogelijk door (gedeeltelijke) financiering te leveren. Belangrijke redenen voor oprichting van het ondernemersfonds zijn: structurele financiële basis leggen onder de activiteiten van het georganiseerde bedrijfsleven, bestrijden van het freeridersgedrag en stimuleren van samenwerking. Het Groninger bedrijfsleven brengt hierin haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid tot uitdrukking. De Gemeente Groningen stelt zich op als partner en heeft de intentie tot co-financiering uitgesproken.

Als AdoptIDee hebben we een bijdrage ontvangen uit het fonds en zijn hier zeel blij mee. Mede dankzij de bijdrage van het Fonds hebben we onze activiteiten kunnen opschalen naar de gehele stad zodat we nog inclusiever kunnen werken. Ook zijn we blij dat we met de bijdrage van het Fonds bij kunnen dragen aan het gezamenlijk creeren van de werknemers van de toekomst in onze mooie stad Groningen.

Dit project wordt mede gefinancierd door:

Scholen

Deelnemende scholen OBS Joseph Haydnschool en Boerhaaveschool geven hun leerlingen de ruimte om middels innovatief onderwijs hun eigen talent te ontdekken en ontwikkelen.

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers vinden hun oorsprong in Groningen en werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.