SCHOLEN GRONINGEN

OBS Joseph Haydnschool – Groningen

De OBS Joseph Haydnschool in Groningen biedt kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Alle scholieren worden gestimuleerd op eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving. Door innovatief onderwijs krijgen leerlingen de ruimte om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen en hun sociale vaardigheden te bevorderen. Alles op een speelse wijze en kindgerichte manier. Daarom staat de OBS Joseph Haydnschool voor “Goed in de basis; Breed in de ontwikkeling.”

AdoptIDee sluit, wegens de technische grondslag van het project, perfect aan bij de visie die de OBS Joseph Haydnschool als Kubusschool met zich meedraagt. De school draagt bij aan het Mediawijs maken van kinderen, het Programmeren en aan de ICT-basisvaardigheden. Na veel enthousiaste reacties van zowel docenten als leerlingen op de deelname van vorig jaar, kijkt de school uit naar een succesvol vervolg!

Deelnemende school:

Borgmanschool

De Borgmanschool is een openbare binnenstadsschool voor basisonderwijs met vier locaties. Wij staan open voor alle kinderen ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Begrip voor elkaar, onderlinge tolerantie, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, inzicht in eigen cultuur en denkwijze staan centraal in ons onderwijs. Ons motto luidt: Leren op maat is waar de Borgmanschool voor staat. 

Deelnemende school:

Brederoschool

Wij begeleiden en stimuleren kinderen om in een veranderende samenleving volwaardig en zelfstandig te functioneren. Daarbij houden wij rekening met de ontwikkelingsfasen en de eigenheid van elk individueel kind. Kinderen die extra aandacht en hulp nodig hebben, krijgen dat zoveel mogelijk. Het team werkt aan onderwijsverbeteringen.

Door adaptief onderwijs te geven(onderwijs op maat voor elk kind) krijgt ieder kind de noodzakelijk aandacht. Door te werken met klassikale en groepsinstructie en het organiseren van individuele hulp bieden we hoogwaardig onderwijs. Daarvoor heeft iedere klas een instructietafel, waar de leerkracht individuele kinderen of kleine groepjes kinderen extra aandacht en instructie kan geven. 

AdoptIDee sluit, wegens de technische grondslag van het project, perfect aan bij de visie die de OBS Joseph Haydnschool als Kubusschool met zich meedraagt. De school draagt bij aan het Mediawijs maken van kinderen, het Programmeren en aan de ICT-basisvaardigheden. Na veel enthousiaste reacties van zowel docenten als leerlingen op de deelname van vorig jaar, kijkt de school uit naar een succesvol vervolg!

O.B.S. de Beijumkorf

De Beijumkorf is een openbare basisschool. De Beijumkorf, een woordspeling van Beijum en een Bijenkorf- waar het zoemt van de activiteiten, gonst van het harde werken, waar iedereen druk bezig is in een goede, gezellige sfeer. De Beijumkorf biedt iedere leerling kwalitatief hoogstaand én innovatief onderwijs. Het onderwijs stelt de leerlingen in staat hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Zij sluiten zich aan bij AdoptIdee, omdat zij graag onderdeel uit willen maken van projectmatig onderwijs en verbinding willen hebben met partijen in de stad.

O.B.S. de Feniks

Onze school is een openbare school waar iedereen welkom is. Zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of ieder ander onderscheid dat te maken is.. Onze school wil een leef- en leerklimaat scheppen waarin respect voor anderen en wederzijdse verdraagzaamheid voorop staat. Dat maakt het onderwijs op onze school tot een ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord. Een plek waar we samen leren, met en van elkaar.

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers vinden hun oorsprong in Groningen en werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.

Sponsoren

Als initiatiefnemers van AdoptIDee stimuleren PNO en Stichting Kubusschool ondernemerschap, het creëren van nieuwe ideeën en innovatief onderwijs.