Onze nieuwe regio heeft de editie een kleine maand geleden afgetrapt. Omdat de AdoptIDee formule voor onze ondernemers en leerkrachten nog nieuw is, starten we vanaf 0. De enthousiaste spirit die een nieuwe editie met zich mee brengt is onbeschrijflijk. Editie verantwoordelijke Jan van Uitert verteld je er meer over.

Jan van Uitert, verantwoordelijke voor AdoptIDee Losser/Overdinkel, aan het woord:
‘Op woensdag 12 april was het dan zover. De opening van de lightversie in Meppel, een geweldige uitdaging om weer met een nieuwe regio als kartrekker aan de slag te gaan.

In no time was alles georganiseerd en dit is natuurlijk een compliment waard aan de leerkrachten en de ondernemers. De basis voor een succesvolle editie is natuurlijk de samenwerking tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Edwin Haverkamp van Promes opende de kick-off, heette iedereen hartelijk welkom en wenste alle deelnemers veel succes. Vervolgens gaf hij het woord aan Wouter van Dijk, de voorzitter va de stichting AdoptIDee.

Natuurlijk zijn dit altijd prachtige woorden. Wouter heeft tijdens zijn presentatie de planning en de verdere stappen van de editie toegelicht. Tevens heeft hij de ondernemers gekoppeld aan de klassen, dit is altijd een prachtig onderdeel van de opening sessie.

Hierna werden de eerste afspraken al gemaakt tussen de leerkracht en ondernemer. Tevens hoorde ik ook al de 1e opdrachten uit de koker komen.

Een super geslaagde opening en we gaan op naar een super gave editie.’