Op 3 april was de aftrap van onze grootste AdoptIDee-editie, namelijk in Groningen. In het Forum, één van de iconische gebouwen van de stad, werden de 20 klassen van de 7 deelnemende scholen gekoppeld aan hun ondernemers. Daarnaast werden ze geinspireerd door onze key note speaker Alex van Ginneken die vertelde over de Creator Economy. Een opkomende industrie waarbij technologie aan de basis staat en we nieuwe vaardigheden nodig hebben. Met het startschot van de opening wordt toegewerkt naar de openbare einddag die in de Oosterpoort in Groningen plaats zal vinden. Meer details hierover volgen.

Wouter van Dijk, verantwoordelijke voor AdoptIDee Groningen, aan het woord:
Deze editie willen we gebruik maken van meer digitaal lesmaterialen. Experts uit het veld leggen uit hoe zij brainstormen, ideeen filteren en een superidee uitwerken. Methodes en ervaringen waar de kinderen wat aan gaan hebben. Daarnaast gaan we dit jaar alle ouders uitnodigen om tijdens de einddag ook bij het plenaire gedeelte te zijn, oftewel de feestelijke aftrap van de einddag. Dat moet wel mooi worden!