Learn, make & innovate!

Het Saxion FabLab heeft een gaaf project opgezet genaamd Future Innovation Tools 4 Learning (FIT 4 Learning). De aanvraag voor een KIEM subsidie is ingediend. Dit is een subsidie voor onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen, samen met praktijkpartners. Voor het project zijn een stichting, een school en twee lokale bedrijven benodigd. Laat AdoptIDee nou alle drie in huis hebben 😉 Het Saxion FabLab, initiatiefnemer van FIT 4 Learning, heeft ons gevraagd om aan te sluiten bij het project en daar konden we uiteraard geen nee tegen zeggen. We laten je in dit artikel kennis maken met onze toekomstige projectpartner.

Dorien, medewerker onderwijs en onderzoek binnen het lectoraat Industrial Design & FabLab met de focus op new business, legt uit wat het FabLab is: “Saxion FabLab Enschede is een hightech openbare werkplaats waar iedereen de mogelijkheid heeft om zijn of haar idee ZELF te realiseren met behulp moderne digitale productiemiddelen zoals 3D printers of 3D scanners, lasersnijders, UV-printers, digitale textielmachines en zelfs een elektro LAB. Van bedrijven tot studenten, productontwikkelaars, jonge ondernemers, kunstenaars en particulieren: iedereen is welkom en alle concepten kunnen letterlijk tastbaar worden gemaakt!”

Zo ook AdoptIDee. Toen we in mei op het idee kwamen om een AdoptIDee box te ontwikkelen kwamen we in gesprek met het FabLab van Saxion. Al gauw zagen we de kans om het prototype van de box door het FabLab te laten ontwikkelen en vormgeven met behulp van diverse innovatieve technieken die in het FabLab aanwezig zijn zoals lasersnijden, 3D printen enzovoort.

Het FabLab moedigt het openlijk delen van ontwerpen en ideeën aan: “Het Saxion FabLab doet aan open innovatie. In onze openbare digitale werkplaats wordt iedereen uitgedaagd om zelf dingen te maken door middel van verschillende computergestuurde prototyping machines en softwareprogramma’s.”

Saxion FabLab Enschede is er om:

  • Zelf aan de slag te gaan met innovatieve, digitaal aangestuurde machines;
  • Zelf te experimenteren met materialen en machines;
  • Om te onderzoeken hoe een ontwerp geoptimaliseerd kan worden;
  • In contact te komen met andere vakmensen, bedrijven en studenten om kennis en ideeën uit te wisselen.

Net zoals AdoptIDee graag verbindt doet het FabLab dat ook. Het zijn samenwerkingen die voor impact zorgen: “Het FabLab is onderdeel van het Lectoraat Industrial Design. Door samenwerkingen met lokale bedrijven, stichtingen of individuele makers worden er initiatieven gestart met behulp van subsidies om zo intensieve onderzoekstrajecten op te zetten voor maatschappelijk vraagstukken.”

Dorien licht de KIEM subsidie toe: “De financiering van de KIEM subsidie is maximaal € 40.000 per aanvraag en deze wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een spel(vorm) die de leerlingen mee kan nemen in een Design Thinking methode om problemen op een systematische maar ook leuke manier op te lossen. We werken samen met de APO (lerarenopleiding basisonderwijs en zo vormen we gezamenlijk ‘het onderwijs van de toekomst’. Daarnaast stimuleren we belangrijke onderzoeksvaardigheden zoals plannen, observeren, meten analyseren en evalueren.

Of we de subsidie daadwerkelijk toegekend krijgen horen we pas in juni 2023, maar we zijn nu al trots op de mooie samenwerking die is ontstaan met AdoptIDee en de aangesloten bedrijven en kennispartners. Hopelijk kunnen we iedereen voor de zomer nog bericht geven van de start van dit mooie initiatief!”

Het zou geweldig zijn om, wanneer onze aanvraag is toegekend, het project te laten draaien binnen onze editie in Losser/Overdinkel. Zodat de leerlingen van de betreffende scholen de eer van de primeur hebben. Wij als AdoptIDee kunnen niet blijer zijn met het feit dat wij tot één van de bedrijven behoren waarmee het Saxion FabLab Enschede samenwerkt.

Zoals Dorien al aangeeft hopen we binnenkort meer te kunnen delen over dit gave project. We houden jullie op de hoogte!