Het is tijd voor een nieuwe ‘In gesprek met…’. Deze week kletsen we met Misses Twente: Carine Giesbers. Onze enthousiaste verbinder is afgelopen editie verantwoordelijk geweest voor de regio Haaksbergen en heeft samen met operationeel directeur Jan van Uitert een pilot gedraaid in de regio Losser. Ze heeft een persoonlijke motivatie om zich in te zetten voor AdoptIDee en heeft een helder beeld bij de toekomst van regio Haaksbergen.

Wat maakt AdoptIDee volgens jou speciaal?
“Het principe van AdoptIDee om het onderwijs en het bedrijfsleven samen te brengen en creatieve jonge kinderen samen te laten werken met echte lokale bedrijven spreekt mij als moeder van 2 kinderen enorm aan.
Ik vind het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al een kijkje kunnen nemen in de wondere wereld van ondernemers en echte bedrijven. Het liefst zoveel mogelijk. We hebben namelijk hele gave bedrijven in onze regio. Dat moeten we niet onderschatten.”

Aha! Door je kinderen kom je dus direct in aanraking met de doelgroep van AdoptIDee. Hebben ze al eens meegedaan?
“Ja, inmiddels hebben allebei mijn kinderen mee mogen doen aan AdoptIDee in Haaksbergen en ze waren heel enthousiast. Op speelse wijze hebben ze kennis gemaakt met de 21-eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, probleemoplossend denken en digitale geletterdheid door voor een echt lokaal bedrijf creatief aan de slag te gaan.”

‘We hebben hele gave bedrijven in onze regio. Dat moeten we niet onderschatten’

Afgelopen editie heb je weer veel ondernomen. Waar ben je nou het meest trots op?
“Ik kijk met trots terug op AdoptIDee 2022 editie in Haaksbergen. Het was heel gaaf dat we voor het eerst een volledige editie hebben mogen draaien met een fysieke einddag in het theater! De verbinding tussen 300 kinderen van 6 basisscholen en 13 lokale ondernemers heeft echt iets moois opgeleverd. De einddag met de marktplaats was een ware happening en er zijn heel veel bezoekers geweest om zich te laten inspireren en verwonderen door de creatieve oplossingen van de kinderen. Wat een dynamiek!”

Wat gaaf dat jullie zo veel kinderen en ondernemers hebben mogen verbinden. Maar, hoe gaat zo’n editie er nou aan toe?
“Allereerst vindt er een plenaire aftrap plaats onder luid gejuich van alle kids, en dit jaar een videoboodschap met mooie woorden van onze burgermeester. Nadat de kinderen in de klas aan de slag zijn gegaan met de probleemstellingen van de ondernemers is het tijd voor de marktplaats met de super ideeën; de creativiteit spatte ervan af.

Ik heb veel enthousiaste ondernemers, leerkrachten, maar vooral kinderen gezien. We hebben van elkaar geleerd en de kinderen, maar ook leerkrachten en ouders hebben mogen ervaren dat Haaksbergen hele gave bedrijven heeft. We hebben laten zien dat we in Haaksbergen samen veel kunnen bereiken en van AdoptIDee samen een succes hebben gemaakt. Ik ben echt super trots op iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt.”

Enne, als ik het goed begrijp heeft regio Twente zich afgelopen editie uit mogen breiden?!
“Dat klopt. Ik vind het heel mooi dat er naast Haaksbergen een tweede Twente gemeente is aangehaakt, namelijk Losser. Fijn dat we positief kunnen terugkijken op deze pilot en dat dit ook een vervolg gaat krijgen.”

Wat zijn de plannen voor de komende jaren wat betreft AdoptIDee?
“Het enthousiasme bij iedereen heeft mij echt doen beseffen dat de formule AdoptIDee werkt en dat ik hier graag mijn steentje aan wil bij dragen. In eerste instantie is mijn doel om de editie in Haaksbergen verder uit te bouwen, zodat nog meer kinderen de kans krijgen om aan dit gave project mee te doen. Ook verken ik graag de mogelijkheden om AdoptIDee in nieuwe regio’s op te starten. Wellicht kunnen we in de toekomst ook het VO een alternatief bieden, zodat AdoptIDee terugkomt in de brugklas.”

Net zoals Jan heb je vette plannen om AdoptIDee, nu maar ook in de toekomst, naar een nog hoger niveau te tillen! Ook al nagedacht over de korte termijn?
“Voor 2023 is mijn eerste doel om de editie in Haaksbergen uit te bouwen – met meer scholen en bedrijven – zodat nog meer kinderen de kans krijgen om aan dit gave project mee te doen. Ik ben in ieder geval dankbaar en trots dat ik samen met het bedrijfsleven en het onderwijs een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jong talent in onze ambitieuze, innovatieve en talentvolle regio.”

En zo is het! Ook dit was een heel leuk en persoonlijk verhaal. Bedankt daarvoor Carine. Al benieuwd naar volgende week? We kletsen met oprichter Wouter van Dijk dus dat wil je niet missen.