Met behulp van de MAEX-impuls donatie hebben we de scholen in Losser kunnen voorzien van AdoptIDee boxen. We hebben het al eens gehad over de boxen in een ander nieuwsbericht op onze website maar nu hebben we ook op de website van MAEX-impuls een mooi bericht mogen plaatsen. Je leest het bericht hieronder.

Op vrijdag 20 mei werden de eerste AdoptIDee boxen overhandigd aan 4 basisscholen uit losser. De boxen zijn ontwikkeld met behulp van de MAEX Impuls donatie en daar zijn we super blij mee.

De AdoptIDee boxen zijn door het FabLab van Saxion Enschede ontwikkeld door een groep studenten. Eerst een prototype en vervolgens het échte product.

Allebei de uitvoeringen van de box werden tijdens de startdagen van de edities in Haaksbergen en Losser gepresenteerd. De aanwezige ondernemers, leerkrachten en medewerkers van de gemeente Haaksbergen en Losser waren razend enthousiast. De scholen waren zo enthousiast dat er meteen 8 boxen waren besteld. 8 hele blije klasjes hebben dus al mogen werken met de box.

Naast het FabLab werd het activiteitencentrum J.P. van de Bent en AdoptIDee zelf ook ingeschakeld om de organisatiekracht betreffende de boxen te versterken.

Door het gebruik van de AdoptIDee boxen zijn de leerkrachten en leerlingen in aanraking gekomen met technologie. Iedereen was zo enthousiast over de manier waarop de boxen hebben bijgedragen aan de spectaculaire opening van de editie in Losser.

De daadwerkelijke kosten weken wel wat af van de ingeschatte kosten. Dit omdat alles duurder werd dan verwacht. We hebben het te kort met eigen middelen gefinancierd en tevens hebben de basisscholen in Losser hun steentje bijgedragen.

Tot slot nog een kort verhaaltje van Auto Reuvers en Wouter Witzel over hun beleving van de AdoptIDee editie in Losser:

Auto Reuvers
Wij als Auto Reuvers zijn graag maatschappelijk betrokken bij dit soort initiatieven, met name als het gaat om kinderen die later belangrijke keuzes moeten maken welke richting ze op willen.

Hierdoor doen wij graag mee om kinderen wegwijs te maken in de (auto)techniek. Wij als autobedrijf leiden veel jongvolwassenen op die werkzaam zijn binnen de automotive industrie zoals o.a. werkplaats monteur of verkoopadviseur.

Wij verwachten samen met de kinderen een leuke kennismaking met ons bedrijf. Hierdoor krijgen ze een goede indruk wat er gebeurt binnen een autobedrijf en komen in aanraking met de techniek.

Wouter Witzel
Wouter Witzel doet met plezier mee aan de eerste versie van AdoptIDee in Losser. De reden om hieraan mee te doen is tweeledig; Wouter Witzel moet ook naar de toekomst voldoende mensen kunnen krijgen om haar bedrijf in Nederland te laten voortbestaan, via AdoptIDee  kunnen we kinderen vroegtijdig kennis laten maken met ons bedrijf.  Een tweede reden is dat er steeds minder
aandacht is voor Techniek tijdens de lagere schoolperiode. Via AdoptIDee maken kinderen van de basisschool al op jonge leeftijd kennis met de facetten van een technisch bedrijf.

Wij verwachten dat we met de twee verstrekte opdrachten aan groep acht van basisschool De Wegwijzer op een originele manier input kunnen krijgen om onze plannen verder te kunnen verbeteren. Dit komt met name doordat kinderen nog geen ingekaderde manier van denken hebben en onbevangen tegen situaties aan kunnen kijken.