Na 3 succesvolle edities wil stichting AdoptIDee opschalen en wil graag onderzoeken of de franchise-formule zowel technisch als economisch haalbaar is. Dit franchise-model is vooral gericht op het verstevigen van de huidige formule met een digitale backbone waarin bijvoorbeeld planningen kunnen worden afgegeven, probleemstellingen inzichtelijk worden gemaakt maar ook als cloudoplossing kan fungeren voor kinderen die hun oplossing ergens willen opslaan.
Melissa Lugtenberg is al bezig met activiteiten binnen het MIT haalbaarheidsproject. Melissa gaat samen met Jan van Uitert verder onderzoek doen naar de economische haalbaarheid van het project. De economische haalbaarheid is voornamelijk gericht of het economisch mogelijk is om binnen diverse AdoptIDee-edities te werken met één technische backbone. De economische haalbaarheid moet zicht geven op onder andere de functionele eisen die benodigd zijn, de vermoedelijke investering die gedaan moet worden om de gewenste tooling te ontwikkelen, welk type verdienmodellen toepasbaar zijn, welke financiële impact dit heeft en of klanten hierop zitten te wachten.