Sinds september kunnen maatschappelijke initiatieven die impact maken in de provincie Overijssel een aanvraag doen voor het versterken van hun eigen organisatiekracht.
adoptidee logo
AdoptIDee heeft afgelopen week een MAEX Impuls donatie van 2500 euro ontvangen van het MAEX Impuls Overijssel. Een mooi bedrag waar AdoptIDee haar doelen verder mee kan bereiken. Het bedrag wordt gebruikt voor de ontwikkeling en aanschaf van de AdoptIDee doos en voor het hiervan implementeren in het onderwijs. Hiermee wordt de organisatiekracht van Stichting AdoptIDee geprofessionaliseerd en versterkt!

MAEX wil met deze financiële Impuls de sector van maatschappelijke burgerinitiatieven en sociale ondernemers stimuleren. Zij geloven, samen met een steeds grotere groep fondsen, overheden, bedrijven en wetenschappers dat deze initiatieven erg belangrijk zijn voor een sociale en duurzame samenleving!