Graag vertellen wij jullie waar we op dit moment mee bezig zijn binnen AdoptIDee. Binnen AdoptIDee zijn er veel ontwikkelingen gaande. AdoptIDee heeft een aantal nieuwe medewerkers. Zij stellen zich graag in de komende weken aan je voor!

 

Ginette Bakema

Bestuurslid AdoptIDee

Mijn naam is Ginette Bakema, teamleider met focus op ICT in het onderwijs, bij OBS Joseph Haydn in Groningen. Voor kinderen is het belangrijk dat ze, naast het leren van de basisvaardigheden, hun talenten ontdekken. Wanneer ze namelijk weten wat hun talenten zijn, zullen ze een betekenisvol leven leiden, zowel voor zichzelf als hun omgeving. Het onderwijsaanbod moet daarom mede gericht zijn op brede ontwikkeling. AdoptIDee is gericht op die brede ontwikkeling.

Op dit moment ben ik met Jan van Uitert aan het kijken hoe we AdoptIdee kunnen aanbieden aan basisscholen en daarbij een goed stuk aanleveren in de vorm van een website of flyer, zodat scholen zien waar ze aan voldoen (curriculum) wanneer ze meedoen aan AdoptIdee. Dus welke doelen en welke meerwaarde AdoptIdee heeft voor de school. We zijn met externen in gesprek om dat goed voor de stichting uit te schrijven, ook het huidige lesmateriaal wordt daarin meegenomen.

 

Jan van Uitert

Jan van Uitert

Directeur Stichting AdoptIdee

Vanaf april 2021 ben ik, directeur van stichting AdoptIDee, bezig om alle processen op te zetten die nodig zijn om een gezonde en toekombestendige stichting te worden. Het is een mooie en uitdagende klus. Ik doe dit samen met het bestuur van de stichting. Daarnaast zijn er meer mensen met veel enthousiasme aan het werk voor AdoptIDee.

Zo heb ik Strak Ontwerp uit Apeldoorn ingehuurd, om de website ‘up to date’ te maken en maandelijks een back-up te maken. Daarnaast is Strak ontwerp bezig met het ontwerpen van de
huisstijl voor visitekaartjes en digitale flyers.

Samen met het MIT onderzoeken we of een ‘franchiseprogramma’ voor AdoptIDee haalbaar is. Dit
gaan we doen door middel van economisch en technisch onderzoek. Hierbij zal ook aandacht zijn
voor de behoefte van bestaande en nieuwe regio’s. Voor dit traject hebben we Melissa Lugtenberg
aangenomen als medewerker MIT. Zij zal dit onderzoek uitvoeren.

Met Ginette Gankema, secretaris van ons bestuur, ben ik een ‘businesscase’ aan het uitwerken, om AdoptIdee panklaar aan het PO onderwijs aan te bieden. Op deze manier kunnen leerkrachten
AdoptIdee heel makkelijk in het onderwijs inbedden.

Verder willen wij AdoptIDee landelijk uitrollen. Hiervoor ben ik volop bezig om nieuwe regio’s te
koppelen en enthousiast te maken. Zo heb ik op dit moment contacten met Ambion in regio
Heerenveen, Route 83 in Groningen, regio Zwolle en regio Rivierenland. Mochten er nog regio’s
enthousiast worden door dit verhaal, dan hoor ik het graag. Ik kom graag met jullie in gesprek, om de eventuele samenwerkingsmogelijkheden te bespreken.

Al met al, een mooi resultaat tot nu toe. Door de positieve inzet van ons allemaal, is het gelukt om
AdoptIDee op een goede manier in de steigers te zetten. Ik kijk ernaar uit om het nog verder vorm tegeven en zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor dit prachtige project!