AdoptIDee is ontstaan binnen de afdeling van PNO. PNO is recent aangesloten op de MAEX. In een samenleving waarin sociale en duurzame waarden onderdeel uitmaken van de economie is MAEX het platform om maatschappelijke impact te maken, meten en managen. Steeds meer zal gevraagd worden naar de maatschappelijke waarde van een initiatief, bedrijf of organisatie. Er zijn twee manieren om je maatschappelijke waarde te vergroten, door zelf ‘goed’ te doen en dat zichtbaar te maken én door maatschappelijk te ‘investeren’. Met MAEX kan je beide doen en ook nog eens samen met anderen. MAEX maakt actief gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG) om inzicht te geven in de waarde van maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen.

AdoptIDee draagt bij om te werken aan een eerlijke, duurzame en mooie wereld. AdoptIDee integreert de SDG’s in haar visie en missie, maar ook in de processen, projecten en samenwerkingsverbanden. In verschillende doelen heeft AdoptIDee een positieve bijdrage geleverd. AdoptIDee droeg in 2021 bij aan de volgende SDG’s op basis van selectie uit de MAEXlijst indicatoren:

SDG 4 kwaliteitsonderwijs

  • trainingen in basisvaardigheden (waaronder ICT)
  • toegang tot kennis bieden (bibliotheek etc.)

SDG 8 waardig werk en economische groei

  • trainingen in werk gerelateerde vaardigheden

SDG 10 ongelijkheid verminderen

  • participatie van mensen met minder kansen stimuleren

SDG 11 duurzame steden en gemeenschappen

  • buurtevenementen organiseren

SDG 17 partnerschappen om doelstellingen te bereiken

  • samenwerken aan de maatschappelijke doelen

Als organisatie kun je op verschillende manieren bijdragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Mocht je in de regio met de Sustainable Development Goals bezig zijn, neem dan contact met ons op.