SCHOOL

OBS Joseph Haydnschool – Groningen

De OBS Joseph Haydnschool in Groningen biedt kwalitatief goed onderwijs in een sfeer van wederzijds respect, waardering en verdraagzaamheid. Alle scholieren worden gestimuleerd op eigen wijze volwaardig deel te nemen en actief vorm te geven aan een dynamische en democratische samenleving. Door innovatief onderwijs krijgen leerlingen de ruimte om hun eigen talent te ontdekken en te ontwikkelen en hun sociale vaardigheden te bevorderen. Alles op een speelse wijze en kindgerichte manier. Daarom staat de OBS Joseph Haydnschool voor “Goed in de basis; Breed in de ontwikkeling.”

AdoptIDee sluit, wegens de technische grondslag van het project, perfect aan bij de visie die de OBS Joseph Haydnschool als Kubusschool met zich meedraagt. De school draagt bij aan het Mediawijs maken van kinderen, het Programmeren en aan de ICT-basisvaardigheden. Na veel enthousiaste reacties van zowel docenten als leerlingen op de deelname van vorig jaar, kijkt de school uit naar een succesvol vervolg!

Boerhaaveschool – Groningen

De Boerhaveschool in Groningen is een montessorischool waar de scholieren ‘leren om te leren’. Er wordt onderwezen vanuit de gedachte ‘help mij het zelf te doen’. De basis van montessori-onderwijs is leren op een eigen tempo en eigen niveau. Daarom geschikt voor alle kinderen. Daar staan Boerhaaveschool dan ook voor! Kinderen willen graag leren en kunnen veel zelf. Het draait allemaal om hen keuzes te bieden, te stimuleren, te enthousiasmeren, uit te dagen en te leren om verantwoording te nemen voor hun eigen werk. Elkaar en de omgeving een hele plezierige schooltijd bezorgen, daar gaan ze in Groningen iedere dag voor!

Ondernemers

Alle deelnemende ondernemers vinden hun oorsprong in Groningen en werken met volle overgave en passie aan innovatieve ICT-gerelateerde projecten.

Sponsoren

Als initiatiefnemers van AdoptIDee stimuleren PNO en Stichting Kubusschool ondernemerschap, het creëren van nieuwe ideeën en innovatief onderwijs.